Oświetlenie przyczep oraz ich niezbędne wyposażenie:
Dziennik Ustaw Nr 32 z dnia 31 grudnia 2002.


$ 12.1. Pojazd wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
6) pozycyjne przednie - pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6m lub więcej,
14) światło cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009r.,
15) obrysowe przednie i tylne - pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1m,
16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).